Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Februāris

LĒMUMS

Nr. 8

Rīgā, 2014.gada 11.februārī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu, vēlēšanu iecirkņa likvidēšanu un jaunu vēlēšanu iecirkņu izveidošanu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

  1. mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

171.

Daugavpils pilsētas 26.pirmsskolas izglītības iestāde

Šaurā iela 20, Daugavpils

483.

Zaļenieku kultūras nams

Kultūras nams, Zaļenieki, Zaļenieku pagasts, Jelgavas novads

642.

Kultūras nams

„Pagastmāja”, Mežvidi, Mežvidu pagasts, Kārsavas novads

366.

Līgatnes novada pirmsskolas izglītības iestāde

Gaujas iela 7, Līgatne, Līgatnes novads

794.

Skola

Skolas iela 3, Zaķumuiža, Ropažu novads

826.

Talsu tautas nams

Lielā iela 19/21, Talsi, Talsu novads

828.

Talsu novada administratīvais centrs

Kareivju iela 7, Talsi, Talsu novads

831.

Valdemārpils pilsētas un Ārlavas pagasta pārvalde

Raiņa iela 16, Valdemārpils, Talsu novads

832.

Balgales pagasta pārvalde

„Grantiņi”, Dursupe, Balgales pagasts, Talsu novads

838.

Spāres tautas nams

„Spāres muiža”, Spāre, Ģibuļu pagasts, Talsu novads

841.

Ķūļciema brīvā laika pavadīšanas centrs

„Tautas Nams”, Ķūļciems, Ķūļciema pagasts, Talsu novads

854.

Virbu pagasta pārvalde

Lielā iela 15, Jaunpagasts, Virbu pagasts, Talsu novads

441.

Bukaišu tautas nams

„Lidoņi”, Bukaiši, Bukaišu pagasts, Tērvetes novads

  1. papildināt vēlēšanu iecirkņu sarakstu:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

965.

Abavas bibiliotēka                      

„Vecvalgale”, Valgale, Abavas pagasts, Talsu novads

966.

Nogales bibliotēka

„Tautas nams”, Nogale, Ārlavas pagasts, Talsu novads

  1. izslēgt no vēlēšanu iecirkņu saraksta:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

273.

Bērnudārzs „Jumītis”                   

1.maija iela 4, Kriškalni, Aiviekstes pagasts, Pļaviņu novads

  1. precizēt vēlēšanu iecirkņa numuru:

     Iecirkņa
     numurs

           Iecirkņa nosaukums

Adrese

962.

   Administratīvā ēka                  

Peldu iela 22, Ikšķile, Ikšķiles novads

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs