Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Septembris

Rīgā, 2022. gada 23. septembrī

Par grozījumu vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālajā vēlēšanu komisijā ir saņemts Ventspils valstspilsētas pašvaldības priekšlikums par izmaiņām vēlēšanu iecirkņu sarakstā.

Atbilstīgi Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņa nosaukumu:

Vēlēšanu

iecirkņa Nr.

Iecirkņa nosaukums

Adrese

 

255.

Ventspils 3.pamatskola

Tārgales iela 5, Ventspils

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners