Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Septembris

Rīgā, 2022. gada 23. septembrī

Par izmaiņām ārvalstīs izveidoto 14. Saeimas vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvā

Centrālā vēlēšanu komisija 2022. gada 20. septembrī ir saņēmusi Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas priekšlikumus par izmaiņām 1014. vēlēšanu iecirkņa Austrijas Republikā (Vīnē) un 1046. vēlēšanu iecirkņa Ukrainā (Kijevā) komisiju locekļu sastāvā.

Ievērojot minēto, saskaņā ar Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Mainīt 1014. vēlēšanu iecirkņa Austrijas Republikā (Vīnē) komisijas locekļu amatus: iecelt par komisijas sekretāri Madaru Limbu, par komisijas locekli Ievu Liepiņu.
  2. Atsaukt 1046. vēlēšanu iecirkņa Ukrainā (Kijevā) komisijas sekretāru Mihailu Šešinu.
  3. Iecelt Renāru Volku par 1046. vēlēšanu iecirkņa Ukrainā (Kijevā) komisijas sekretāru.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra p.i.

Valdis Verners