Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Septembris

Rīgā, 2022. gada 26. septembrī

Par grozījumu Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijā ārvalstīs

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt Saeimas vēlēšanu iecirkņa komisijas darbības instrukcijā ārvalstīs (apstiprināta ar 25.08.2022. lēmumu Nr. 68, ar grozījumiem, kas izdarīti ar 15.09.2022. lēmumu Nr.75) šādu grozījumu:

papildināt instrukciju ar pārejas noteikumu šādā redakcijā:

“Pārejas noteikums.

2022.gada 1.oktobra Saeimas vēlēšanās ārvalstīs izveidotajos vēlēšanu iecirkņos vēlētāja identitātes pārbaudei klātienē ir derīgs arī Latvijas Republikā vai ārvalstīs izsniegts Latvijas pilsoņa personu apliecinošs dokuments, kam beidzies derīguma termiņš laikposmā no 2020. gada 1. marta, ja dokuments nav kļuvis nederīgs citu iemeslu dēļ.”

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs