Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Jūlijs

Rīgā, 26.09.2022.

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemti pašvaldību domju priekšlikumi par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā.

Atbilstīgi Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr. 24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu” —

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Vēlēšanu

iecirkņa Nr.

Iecirkņa nosaukums

Adrese

121.

Rīgas Stila un modes tehnikums

Ūdeļu iela 22, Rīga

234.

Liepājas valstspilsētas pašvaldības iestāžu administratīvā ēka

Peldu iela 5, Liepāja

236.

Ezerkrasta sākumskola

Lauku iela 54, Liepāja

238.

Liepājas Olimpiskā centra Tenisa halle

Liedaga iela 7, Liepāja

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs