Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Septembris

Rīgā, 26.09.2022.

Par grozījumiem ārvalstīs izveidoto 14. Saeimas vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvā

Centrālajā vēlēšanu komisijā 2022. gada 26. septembrī saņemts 1044. vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja Edgara Ņukšas priekšlikums par grozījumiem 1044.vēlēšanu iecirkņa Šveices Konfederācijā (Cīrihē) komisijas locekļu sastāvā un 1039.vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētājas Ilonas Eniņas iesniegums par grozījumiem 1039. vēlēšanu iecirkņa Norvēģijas Karalistē (Oslo) komisijas locekļu sastāvā.

Ievērojot minēto, atbilstīgi Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. atsaukt 1044. vēlēšanu iecirkņa Šveices Konfederācijā (Cīrihē) komisijas locekli Ilzi Šorderetu;
  2. iecelt Elzu Ņukšu par 1044. vēlēšanu iecirkņa Šveices Konfederācijā (Cīrihē) komisijas locekli;
  3. atsaukt 1039. vēlēšanu iecirkņa Norvēģijas Karalistē (Oslo) komisijas locekli Ernestu Baronu;
  4. iecelt Juri Vilmani par 1039. vēlēšanu iecirkņa Norvēģijas Karalistē (Oslo) komisijas locekli.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs