Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Septembris

Rīgā, 29.09.2022.

Par grozījumiem ārvalstīs izveidoto 14. Saeimas vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvā

Centrālā vēlēšanu komisija 2022. gada 28. septembrī ir saņēmusi Latvijas Republikas Ārlietu ministrijas priekšlikumus par grozījumiem 1009. vēlēšanu iecirkņa Amerikas Savienotajās Valstīs (Ņujorkā) un 1058. vēlēšanu iecirkņa Moldovas Republikā (Kišiņevā) komisiju locekļu sastāvā.

Ievērojot minēto, atbilstīgi Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. atsaukt 1009. vēlēšanu iecirkņa Amerikas Savienotajās Valstīs (Ņujorkā) komisijas sekretāru Māri Burbergu;
  2. iecelt Pēteri Filipsonu par 1009. Amerikas Savienotajās Valstīs (Ņujorkā) komisijas sekretāru;
  3. atsaukt 1058. vēlēšanu iecirkņa Moldovas Republikā komisijas locekli Aleksandru Petrovski.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs