Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Marts

LĒMUMS

Nr. 9

Rīgā, 2022. gada 11. martā

Par finansējuma sadalījumu valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisijām parakstu vākšanai par apturēto likumu “Grozījumi Likumā par ostām”

Atbilstīgi likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 1. punktam Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Apstiprināt finansējuma sadalījumu valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisijām.
  2. Finansējumu piešķirt atbilstīgi valstspilsētu un novadu vēlēšanu komisiju iesniegtajiem pieprasījumiem par faktiski nepieciešamo izdevumu apmēru, nepārsniedzot šā lēmuma pielikumā (pievienots zemāk) norādītās summas.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs