Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Marts

LĒMUMS

Nr. 9

Rīgā, 2021. gada 4. martā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemtas pašvaldību vēstules par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu, adrešu maiņu, vēlēšanu iecirkņu likvidēšanu un jaunu vēlēšanu iecirkņu veidošanu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

  1. mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

611.

Ozolu arodvidusskola

"Ozolu arodvidusskola", Ozolmuiža, Brīvzemnieku pag., Alojas nov.

925.

Beverīnas novada pašvaldība

"Pagastmāja", Mūrmuiža, Kauguru pag., Beverīnas nov.

805.

Brocēnu vidusskolas sporta zāle

Ezera iela 6, Brocēni, Brocēnu nov.

173.

Daugavpils pilsētas domes iestāde “Kultūras pils”

Smilšu iela 92, Daugavpils

175.

Daugavpils pilsētas domes iestāde “Kultūras pils”

Smilšu iela 92, Daugavpils

421.

Špoģu mūzikas un mākslas skola

Šosejas iela 3, Špoģi, Višķu pag., Daugavpils nov.

445.

Sporta skola

Skolas iela 10A, Gulbene, Gulbenes nov.

446.

Beļavas tautas nams

Vienības iela 3, Beļava, Beļavas pag., Gulbenes nov.

450.

Druvienas pagasta pārvalde

“Pamatskola”, Druviena, Druvienas pag., Gulbenes nov.

451.

Galgauskas kultūras nams

Veišu iela 2, Galgauska, Galgauskas pag., Gulbenes nov.

452.

Jaungulbenes tautas nams

“Kokles”, Gulbītis, Jaungulbenes pag., Gulbenes nov.

479.

Valgundes pagasta pārvalde

Celtnieku iela 35, Valgunde, Valgundes pag., Jelgavas nov.

213.

Vaivaru pamatskola

Skautu iela 2 k-1, Jūrmalā

222.

Liepājas Liedaga vidusskola

Liedaga iela 5, Liepāja

223.

Liepājas Centrālās zinātniskās bibliotēkas filiāle – “Zaļās birzs” bibliotēka

Talsu iela 39, Liepāja

234.

Skolas ēka

Klāva Ukstiņa iela 17/23, Liepāja

238.

Liepājas Liedaga vidusskola

Liedaga iela 5, Liepāja

709.

Līvānu novada kultūras centrs

Rīgas iela 105, Līvāni, Līvānu nov.

710.

J. Graubiņa Līvānu mūzikas un mākslas skola

Raiņa iela 4, Līvāni, Līvānu nov.

711.

Multifunkcionālais jaunatnes iniciatīvu centrs “Kvartāls”

Lāčplēša iela 28, Līvāni, Līvānu nov.

716.

Jersikas tautas nams

Liepu iela 5, Upenieki, Jersikas pag., Līvānu nov.

653.

Sporta halle

Gaujas iela 13, Madona, Madonas nov.

658.

Kusas pamatskola

Skolas iela 3, Kusa, Aronas pag., Madonas nov.

659.

Barkavas kultūras nams

Brīvības iela 7, Barkava, Barkavas pag., Madonas nov.

660.

Sauleskalna tautas nams

Aronas iela 1, Sauleskalns, Bērzaunes pag., Madonas nov.

667.

Liezēres pamatskola

Jaunatnes iela 6, Ozoli, Liezēres pag., Madonas nov.

670.

Tautas nams

Tautas iela 1, Mētriena, Mētrienas pag., Madonas nov.

673.

Praulienas pamatskola

“Pilsdārzi”, Prauliena, Praulienas pag., Madonas nov.

708.

Aizkalnes tautas nams

Raiņa iela 7, Aizkalne, Aizkalnes pag., Preiļu nov.

904.

Sporta zāle

"Kalnamuiža 8", Kalnamuiža, Smiltenes pag., Smiltenes nov.

838.

Spāres muiža

"Spāres muiža", Spāre, Ģibuļu pag., Talsu nov.

852.

Valdgales pagasta tautas nams

“Tautas nams”, Pūņas, Valdgales pag., Talsu nov.

866.

Degoles pagasta bibliotēka

"Irbes"-1, Vienība, Degoles pag., Tukuma nov.

726.

Vārkavas vidusskola

Skolas iela 4, Vecvārkava, Upmalas pag., Vārkavas nov.

  1. izslēgt no vēlēšanu iecirkņu saraksta:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

183.

SIA “Daugavpils reģionālā slimnīca”

18. novembra iela 311, Daugavpils

228.

Liepājas reģionālā slimnīca

Slimnīcas iela 25, Liepāja

240.

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Sprīdītis”

Dārza iela 42, Liepāja

899.

SIA “Smiltenes MRS” apspriežu zāle

"Silvas Lejas", Silva, Launkalnes pag., Smiltenes nov.

  1. papildināt vēlēšanu iecirkņu sarakstu:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

449.

Gulbenes sporta centrs

Skolas iela 12A, Gulbene, Gulbenes nov.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs