Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Februāris

LĒMUMS

Nr. 9

Rīgā, 2014.gada 14.februārī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

188.

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola

Komunālā iela 2, Daugavpils

881.

Viesatu kultūras nams

„Viekaļas”, Viesatas, Viesatu pagasts, Jaunpils novads

157.

Kultūras pils „Ziemeļblāzma”

Ziemeļblāzmas iela 36, Rīga

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Ritvars Eglājs