Tips
Lēmumi
Gads
2020
Mēnesis
Februāris

LĒMUMS

Nr. 9

Rīgā, 2020. gada 19. februārī

 

Par parakstu vākšanas rezultātutautas nobalsošanas ierosināšanai par apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu

 

  1. Laikā no 2020. gada 16. janvāra līdz 2020. gada 14.februārim notika parakstu vākšana tautas nobalsošanas ierosināšanai par Valsts prezidenta 2019. gada 23. decembrī apturēto likumu “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu (turpmāk – parakstu vākšana).
  2. Latvijas Republikas Satversmes 72. pants, likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 1. panta 3. punkts un 10. panta pirmā daļa nosaka, ka apturēts likums nododams tautas nobalsošanai, ja to pieprasa ne mazāk kā viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās balsstiesīgo vēlētāju skaita. 13. Saeimas vēlēšanās balsstiesīgi bija 1548 673 vēlētāji, attiecīgi ne mazāk kā viena desmitā daļa no šā skaita ir 154 868 vēlētāju.
  3. Saskaitījusi parakstu vākšanā savāktos parakstus, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka:
    1. tautas nobalsošanas ierosinājumu par likuma “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” atcelšanu parakstījuši 6007 vēlētāji;
    2. tautas nobalsošanas ierosinājumu par likuma “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” atcelšanu parakstījuši 5956 vēlētāji.
  • Pamatojoties uz parakstu vākšanas rezultātiem, atbilstoši Latvijas Republikas Satversmes 72. pantam, likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 1. panta 3. punktam un 10. panta pirmajai daļai, Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

apturētie likumi “Grozījumi Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likumā” un “Grozījums likumā “Par pašvaldībām”” tautas nobalsošanai nav nododami.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs