Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Septembris

Rīgā, 2022. gada 29. septembrī

Par grozījumu 2022. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 26 “Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā”

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

labot 2022. gada 13. jūlija lēmumā Nr. 26 “Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā” norādīto 411. Naujenes tautas bibliotēkas vēlēšanu iecirkņa adresi, izsakot 23. rindu šādā redakcijā:

Vēlēšanu iecirkņa Nr.

Iecirkņa nosaukums

Adrese

411.

Naujenes tautas bibliotēka

Daugavas iela 31A, Krauja, Naujenes pag., Augšdaugavas nov.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs