Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Oktobris

Rīgā, 01.10.2022.

Par grozījumiem ārvalstīs izveidoto 14. Saeimas vēlēšanu iecirkņu komisiju sastāvā

Centrālajā vēlēšanu komisijā 2022. gada 1. oktobrī saņemts 1030. vēlēšanu iecirkņa komisijas priekšsēdētāja Raivja Orbas priekšlikums par grozījumiem 1030.vēlēšanu iecirkņa Dānijas Karalistē (Vailē) komisijas locekļu sastāvā.

Ievērojot minēto, atbilstīgi Pašvaldības vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 5. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. atsaukt 1030. vēlēšanu iecirkņa Dānijas Karalistē (Vailē) komisijas priekšsēdētāju Raivi Orbu;
  2. iecelt komisijas sekretāru Ralfu Bajāru par 1030. vēlēšanu iecirkņa Dānijas Karalistē (Vailē) priekšsēdētāju;
  3. iecelt komisijas locekli Līgu Volfu par 1030. vēlēšanu iecirkņa Dānijas Karalistē (Vailē) komisijas sekretāri;
  4. iecelt Edmundu Šimiņu par 1030. vēlēšanu iecirkņa Dānijas Karalistē (Vailē) komisijas locekli.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra v.i.

Valdis Verners