Tips
Lēmumi
Gads
2022
Mēnesis
Oktobris

LĒMUMS

Nr. 99

Rīgā, 2022. gada 27. oktobrī

Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””

 

2022. gada 17. augustā politiskā partija “SUVERĒNĀ VARA”, reģistrācijas numurs: 40008087873, juridiskā adrese: Rīga, Mazā Nometņu iela 44-6, LV-1002, (turpmāk – Iesniedzējs) Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniedza iesniegumu, likumprojekta anotāciju un likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām”” (turpmāk – likumprojekts).

Ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2022. gada 29. septembra lēmumu Nr. 86 “Par likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””, Centrālā vēlēšanu komisija nolēma, ka Iesniedzējam līdz 2022. gada 14. oktobrim ir jānovērš likumprojektā šā lēmuma 13. un 17. punktā konstatētie trūkumi.

2022. gada 13. oktobrī Iesniedzējs iesniedza precizētu likumprojektu (šā lēmuma 1.pielikums) un likumprojekta anotāciju (šā lēmuma 2. pielikums).

Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta ceturto daļuCentrālā vēlēšanu komisija 45 dienu laikā pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  1. reģistrēt likumprojektu vai Satversmes grozījumu projektu;
  2. noteikt termiņu iesniegumā un likumprojektā vai Satversmes grozījumu projektā konstatēto trūkumu novēršanai;
  3. atteikt likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta reģistrāciju šā panta piektajā daļā minētajos gadījumos.

Šā panta piektā daļa noteic, kaCentrālā vēlēšanu komisija atsaka likumprojekta vai Satversmes grozījumu projekta reģistrāciju, ja:

  1. iniciatīvas grupa neatbilst šā panta otrās daļas prasībām;
  2. likumprojekts vai Satversmes grozījumu projekts pēc formas vai satura nav pilnībā izstrādāts.

Tādējādi Centrālajai vēlēšanu komisijai ir jāpārbauda:

  1. vai Iesniedzējs atbilst likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta otrās daļas jēdzienam “iniciatīvas grupa”;
  2. vai likumprojekts pēc formas un satura ir pilnībā izstrādāts.

Iepazinusies ar atkārtoti iesniegto likumprojektu, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka likumprojekts pēc formas un satura ir pilnībā izstrādāts.

Saskaņā ar likuma “Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23. panta ceturtās daļas 1. punktu Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

  1. Reģistrēt iniciatīvas grupas iesniegto likumprojektu “Grozījumi likumā “Par valsts pensijām””.
  2. Piešķirt likumprojektam iniciatīvas numuru 20221027-099.

Pielikumā:

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs