Tips
Lēmumi
Gads
2017
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS

Nr. 1

Rīgā, 2017. gada 12.janvārī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu, vēlēšanu iecirkņa likvidēšanu un jauna vēlēšanu iecirkņa izveidošanu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

  1. Mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

276.

Pērses sākumskola

Pērses pamatskola, Irši, Iršu pagasts, Kokneses novads

526.

Pagasta pārvalde

Roberta Pudnika iela 8, Auleja, Aulejas pagasts, Krāslavas novads

539.

Saietu nams

"Jaunība", Piedruja, Piedrujas pagasts, Krāslavas novads

541.

Pagasta pārvalde

Miera iela 13, Skaista, Skaistas pagasts, Krāslavas novads

765.

Salaspils Sporta nams

Smilšu iela 1, Salaspils, Salaspils novads

913.

Valmieras skolu dienesta viesnīca

Ausekļa iela 25C, Valmiera

728.

Vārkavas tautas nams

Kovaļevsku iela 5, Vārkava, Vārkavas pagasts, Vārkavas novads

372.

Inešu pagasta Jauniešu centrs

"Magazīna", Ineši, Inešu pagasts, Vecpiebalgas novads

  1. Izslēgt no vēlēšanu iecirkņu saraksta:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

789.

Sidgundas pamatskola

Juglas iela 6, Sidgunda, Mālpils novads

  1. Papildināt vēlēšanu iecirkņu sarakstu:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

789.

Olaines novada pašvaldības aģentūras“Olaines sociālais dienests” klientu apkalpošanas centrs “Gaismas”

Gaismas iela 6, Stūnīši, Olaines pagasts, Olaines novads

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs