Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Februāris

LĒMUMS

Nr. 1

Rīgā, 2018. gada 20. februārī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi Pāvilostas novada pašvaldības priekšlikumu par vēlēšanu iecirkņa likvidēšanu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

izslēgt no vēlēšanu iecirkņu saraksta:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

598.

Saieta nams

“Pagasta māja”, Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs