Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Marts

LĒMUMS
Nr.1 

Rīgā, 2011. gada 24. martā 

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

 Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1.panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt 2008. gada 3. jūlija lēmumā Nr. 24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu” šādas izmaiņas:

Papildināt vēlēšanu iecirkņu sarakstu:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

201.

Jelgavas amatu vidusskola

Akadēmijas iela 25, Jelgava, LV- 3001

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Valdis Veinbergs