Tips
Lēmumi
Gads
2016
Mēnesis
Februāris

LĒMUMS

Nr.1

Rīgā, 2016.gada 26.februārī

Par mandātu nepārdalīšanu starp 12. Saeimas vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem Latgales vēlēšanu apgabalā

2016.gada 23.februārī Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemts Cēsu rajona tiesas 2016.gada 20.janvāra spriedums krimināllietā Nr.11840003414 (turpmāk – spriedums), kurā četras personas atzītas par vainīgām Krimināllikuma 90.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. Spriedums stājies likumīgā spēkā 2016.gada 9.februārī.

Saeimas vēlēšanu likuma 52.1 panta pirmā daļa nosaka, ka Centrālā vēlēšanu komisija piecu dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmusi notiesājošu spriedumu krimināllietā par vēlēšanu tiesību pārkāpumiem, izvērtē, vai tiem ir bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu attiecīgajās vēlēšanās, un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  1. nepārdalīt mandātus starp attiecīgajās vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem;
  2. pārdalīt mandātus starp attiecīgajās vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem.

Tādējādi Centrālajai vēlēšanu komisijai jāizvērtē, vai spriedumā konstatētajiem vēlēšanu tiesību pārkāpumiem ir bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu 12.Saeimas vēlēšanās.

Spriedumā konstatēts, ka apsūdzētais I.A., piedāvājot mantisku labumu, veica organizatoriskas darbības, lai vēlētāji 12.Saeimas vēlēšanās, kas notika 2014.gada 3.oktobrī (nododot balsi glabāšanā) un 4.oktobrī, balso par politiskās partijas „Vienotība" deputāta kandidātu Dzintaru Zaķi Latgales vēlēšanu apgabalā, tādējādi realizējot ar nodomu veiktu noziedzīgu nodarījumu – liedzot vēlētājiem brīvi izmantot savas vēlēšanu tiesības.

Lai izpildītu iecerēto, I.A. piedāvāja personām D.K., A.K. un G.V. izsniegt pietiekamus naudas līdzekļus par sameklētajiem vēlētājiem, kuri piekritīs nobalsot par deputātu kandidātu Dz. Zaķi (izdarot deputātu kandidātu saraksta Nr.4 “Vienotība” vēlēšanu zīmē atzīmi “+” pretī minētā kandidāta uzvārdam), kā arī samaksāt par transporta un citiem ar uzpirkto vēlētāju nogādāšanu iecirknī saistītiem izdevumiem.

Tiesa savā spriedumā norāda, ka apsūdzētais D.K., iesaistot arī citas personas, aktīvi piedalījies vēlētāju meklēšanā, kuri, saņemot atlīdzību, piekristu balsot par partijas “Vienotība” deputātu kandidātu Dz. Zaķi. Spriedumā teikts, ka, saņemot no D.K. atlīdzību, 319.vēlēšanu iecirknī Balvu kultūras un atpūtas centrā Brīvības ielā 61, 3.oktobrī balsi glabāšanā nodevuši 14 vēlētāji no Madonas novada Ļaudonas pagasta un Gulbenes novada.

Tālāk spriedumā konstatēts, ka minētajā Balvu 319.vēlēšanu iecirknī 2015.gada 3.oktobrī par atlīdzību nodevuši glabāšanā savu balsi par deputāta kandidātu Dz. Zaķi vēl 4 uzpirkti vēlētāji, kurus no Madonas novada Mārcienas pagasta nogādājis apsūdzētais A.K.

Spriedumā konstatēts, ka I.A. lūgumam uzpirkt vēlētājus par partijas “Vienotība” deputātu kandidātu Dz. Zaķi atsaucies arī apsūdzētais G.V. Saņemot vēlēšanu uzpirkšanai paredzētos finanšu līdzekļus, viņš iesaistījis 17 vēlētājus no Ērgļu novada. Pēc G.V. norādījumiem, 2014.gada 4.oktobrī 17 uzpirktie vēlētāji, kā arī I.A. uzpirktais G.V. balsojuši 733.vēlēšanu iecirknī Viļānu novada Dekšāres pagasta pārvaldes telpās Nākotnes ielā 6.

Savukārt, pēc I.A. lūguma, 2014.gada 4.oktobrī 733.vēlēšanu iecirknī Viļānu novada Dekšāres pagasta pārvaldes telpās Nākotnes ielā 6 ar dažādiem transporta līdzekļiem nogādāti 15 par atlīdzību sarunāti vēlētāji no Madonas novada Praulienas pagasta, kuri arī nobalsojuši par partijas “Vienotība” deputāta kandidātu Dz. Zaķi.

Tiesas spriedumā atzīts, ka visas četras apsūdzētās personas izdarījušas apzinātu kavēšanu vēlētajiem brīvi realizēt tiesības vēlēt deputātus, lietojot uzpirkšanu, tādējādi ar savām darbībām apdraudot Latvijas Republikas politisko sistēmu valsts varas veidošanas jomā.

Lai gan 2016.gada 20.janvāra Cēsu rajona tiesas spriedumā krimināllietā (lieta Nr.11840003414) nav tiešas norādes par visiem uzpirktajiem vēlētājiem, ka viņi organizētājiem uzrādījuši pāri palikušās vēlēšanu zīmes un par deputāta kandidātu Dz.Zaķi vēlēšanu zīmē izdarījuši atzīmi “+”, tomēr, liekot vērā, ka visas apsūdzētās personas atzinušas savu vainu, piekrītot lietā savāktajiem pierādījumiem par vēlētāju uzpirkšanu, proti, organizēt balsu nodošanu par labu partijas “Vienotība” deputātu kandidātam Dz. Zaķim, Centrālā vēlēšanu komisija secina, ka kopumā no 12.Saeimas vēlēšanās par partiju “Vienotība” nodoto derīgo balsu skaita Latgales vēlēšanu apgabalā un par deputātu kandidātu Dz. Zaķi nodotajām balsīm papildus atņemama vēl 51 balss. 

Lai pārbaudītu, vai spriedumā konstatētajiem vēlēšanu tiesību pārkāpumiem ir bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu 12.Saeimas vēlēšanās, pirmkārt, no derīgo balsu skaita, kas 12.Saeimas vēlēšanās Latgales vēlēšanu apgabalā nodotas par politiskās partijas “Vienotība” kandidātu sarakstu, atņemamas 57 balsis (ieskaitot 3 + 3 balsis, kas konstatētas Centrālās vēlēšanu komisijas 2015.gada 3.novembra lēmumā Nr.10, pamatojoties uz Rēzeknes tiesas 2015.gada 6.oktobra spriedumu krimināllietā Nr.11840001815 un Centrālās vēlēšanu komisijas 2015.gada 3.decembra lēmumā Nr.13, pamatojies uz Rēzeknes tiesas 2015.gada 10.novembra spriedumu krimināllietā Nr.11840001915).

Tādējādi par minēto sarakstu Latgales vēlēšanu apgabalā nodotas nevis 16187, bet gan 16130 derīga balss. Pēc Saeimas vēlēšanu likuma 38.pantā noteiktās metodikas pārrēķinot 12.Saeimas vēlēšanu rezultātus Latgales vēlēšanu apgabalā, mandātu sadalījums nemainās.

Otrkārt, atņemot kopā 57 balsis no 17937 balsīm, kas 12.Saeimas vēlēšanās nodotas par deputāta kandidātu Dz.Zaķi, secība, kādā partijas “Vienotība” Latgales vēlēšanu apgabala deputātu kandidāti sarindoti pēc nodoto balsu skaita (Saeimas vēlēšanu likuma 39.pants), nemainās, jo nākamais lielākais balsu skaits par citu deputāta kandidātu ir 17762.

Līdz ar to Centrālā vēlēšanu komisija secina, ka tiesas spriedumā konstatētajiem vēlēšanu tiesību pārkāpumiem nav bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu 12. Saeimas vēlēšanās.

Ievērojot minēto, saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma 52.1 panta pirmās daļas 1.punktu, Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

nepārdalīt mandātus starp 12. Saeimas vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem Latgales vēlēšanu apgabalā.

Šo lēmumu 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas var pārsūdzēt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV- 1511).

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                       Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                Ritvars Eglājs