Tips
Lēmumi
Gads
Līdz 2012. gada 22. martam
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS 

Nr.1

Rīgā, 2012. gada 3. janvārī

Par tautas nobalsošanas izsludināšanu

      Saskaņā ar Latvijas Republikas Saeimas 2011. gada 22. decembra lēmumu par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” noraidīšanu un likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 1., 11., 12. un 14.pantu, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Izsludināt tautas nobalsošanu par likumprojektu „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē”.
  2. Noteikt, ka tautas nobalsošana sarīkojama sestdien, 2012. gada 18. februārī.
  3. Noteikt šādu tautas nobalsošanas zīmes tekstu:

„Vai jūs esat par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu?

Par                     Pret.”

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Kārlis Kamradzis