Tips
Lēmumi
Gads
Līdz 2012. gada 22. martam
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS

Nr. 10

 

Rīgā, 2012. gada 10. janvārī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā  

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas maiņu.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt izmaiņas 2008. gada 3. jūlija lēmumā Nr. 24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu” - mainīt iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

913

Valmieras profesionālā vidusskola

Ausekļa iela 25B, Valmiera, LV 4201

916

Valmieras Pārgaujas sākumskola

Meža iela 12A, Valmiera, LV 4201

491

Pirmsskolas izglītības iestāde „Auseklītis”

Dūmu iela 1, Jēkabpils, LV 5201

908

Vijciema pamatskola

„Druvas”, Vijciems, Vijciema pagasts, Valkas novads, LV 4733

813

Lutriņu klubs

Skolas iela 3, Lutriņi, Lutriņu pagasts, Saldus novads, LV 3861

820

Šķēdes skola

„Skola”, Šķēdes pagasts, Saldus novads, LV 3875

662

Ērgļu saieta nams

Rīgas iela 5, Ērgļi, Ērgļu pagasts, Ērgļu novads, LV 4840

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Kārlis Kamradzis