Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr.10

Rīgā, 2011. gada 30.maijā

Par tautas nobalsošanas izsludināšanu

        Saskaņā ar Latvijas Valsts prezidenta 2011. gada 28. maija rīkojumu Nr. 2 „Par Saeimas atlaišanas ierosināšanu” un likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 5. panta otro daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. Izsludināt tautas nobalsošanu par 10. Saeimas atlaišanu.
  2. Noteikt, ka tautas nobalsošana sarīkojama sestdien, 2011. gada 23. jūlijā.
  3. Noteikt šādu tautas nobalsošanas zīmes tekstu:

„Vai jūs esat par 10. Saeimas atlaišanu?

Par       Pret”

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Kārlis Kamradzis