Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS

Nr. 11

Rīgā, 2018. gada 17. aprīlī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

515.

Variešu pagasta pārvalde

"Variešu sākumskola", Varieši, Variešu pag., Krustpils nov.

247.

Rēzeknes Nacionālo biedrību kultūras nams

Atbrīvošanas aleja 97, Rēzekne

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs