Tips
Lēmumi
Gads
2016
Mēnesis
Decembris

LĒMUMS

Nr. 11

Rīgā

2016.gada 20.decembrī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

195.

Jelgavas bērnu un jauniešu centrs “Junda”          

Pasta iela 32, Jelgava

376.

Līgatnes novada dome

Nītaures iela 4, Augšlīgatne, Līgatnes pagasts, Līgatnes novads

803.

Saldus pašvaldības ēka Kuldīgas ielā 3

Kuldīgas iela 3, Saldus, Saldus novads

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Ritvars Eglājs