Tips
Lēmumi
Gads
2017
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS

Nr. 11

Rīgā, 2017. gada 21. aprīlī

Par mandātu nepārdalīšanu starp 12. Saeimas vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem Latgales vēlēšanu apgabalā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi Latgales apgabaltiesas 2016.gada 7.oktobra spriedumu krimināllietā Nr.11331095714 (turpmāk – spriedums), ar kuru divas personas atzītas par vainīgām Krimināllikuma 90.panta otrajā daļā paredzētā noziedzīgā nodarījuma izdarīšanā. Spriedums stājies likumīgā spēkā 2017. gada 30. martā.

Saeimas vēlēšanu likuma 52.1 panta pirmā daļa nosaka, ka Centrālā vēlēšanu komisija piecu dienu laikā pēc tam, kad ir saņēmusi notiesājošu spriedumu krimināllietā par vēlēšanu tiesību pārkāpumiem, izvērtē, vai tiem ir bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu attiecīgajās vēlēšanās, un pieņem vienu no šādiem lēmumiem:

  1. nepārdalīt mandātus starp attiecīgajās vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem;
  2. pārdalīt mandātus starp attiecīgajās vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem.

Tādējādi Centrālajai vēlēšanu komisijai jāizvērtē, vai spriedumā konstatētajiem vēlēšanu tiesību pārkāpumiem ir bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu 12.Saeimas vēlēšanās.

Spriedumā konstatēts, ka 2014.gada 3.oktobrī apsūdzētais A.K. tīši, ar nolūku 12.Saeimas vēlēšanās 2014.gada 4.oktobrī Latgales vēlēšanu apgabalā prettiesiskā veidā atbalstīt politiskās partijas “Vienotība” deputātu kandidātu sarakstā Nr. 4 ar kārtas Nr. 3 ietverto deputāta kandidātu Dzintaru Zaķi, lietojot vēlētāju uzpirkšanu un ietekmējot vēlētāju brīvas gribas izpaudumu, kā arī ar nolūku uzpirkt vēlētājus, lai uzpirktie vēlētāji balsotu par deputātu kandidātu sarakstu Nr. 4 un kandidātu Dz.Zaķi, pamudināja vēlētāju A.S. par naudas atlīdzību piedalīties Saeimas vēlēšanās un balsot par deputātu kandidātu sarakstu Nr. 4 un kandidātu Dz.Zaķi, balsošanas gaitā izdarīt deputātu kandidātu saraksta Nr. 4 vēlēšanu zīmē šādas atzīmes: ar “+” atzīmēt kandidātu Dz.Zaķi un izsvītrot atlikušo kandidātu vārdus un uzvārdus. Vēl A.K. ar vienotu nodomu pamudināja A.S. uzpirkt arī citus vēlētājus Saeimas vēlēšanās Latgales vēlēšanu apgabalā un izdarīt tādas darbības, lai uzpirktie vēlētāji balsotu par sarakstu Nr. 4 un kandidātu Dz.Zaķi, balsošanas gaitā izdarītu deputātu kandidātu saraksta Nr. 4 vēlēšanu zīmē šādas atzīmes: ar “+” atzīmētu kandidātu Dz.Zaķi un izsvītrotu atlikušo kandidātu vārdus un uzvārdus.

A.K. apsolīja A.S. par šāda balsojuma izdarīšanu un citu vēlētāju uzpirkšanu samaksāt naudas atlīdzību 20 euro apmērā par katru uzpirkto vēlētāju. Šāda balsojuma nodrošināšanai A.K. nodeva A.S. deputātu kandidātu saraksta Nr. 4 vēlēšanu zīmes paraugu, kurā ar atzīmi “+” bija atzīmēts kandidāts Dz.Zaķis, bet atlikušo kandidātu vārdi un uzvārdi bija izsvītroti. A.K. pieprasīja A.S. pēc Saeimas vēlēšanām uzrādīt A.K. katra uzpirktā vēlētāja saglabātās atlikušās 12 deputātu kandidātu sarakstu vēlēšanu zīmes.

2014.gada 4.oktobrī ap plkst. 10.00 A.S. ar automobili aizveda piecus vēlētājus uz 751.vēlēšanu iecirkni, kurš atrodas Kalna ielā 2, Sakstagals, Sakstagala pagasts, ar mērķi, lai norādītie vēlētāji balsotu par kandidātu sarakstu Nr. 4 un Dz.Zaķi. Pēc tam, kad A.S. un minētie vēlētāji izdarīja balsošanu, A.S. saglabāja savas atlikušās 12 vēlēšanu zīmes un minēto piecu vēlētāju kopumā atlikušās 60 vēlēšanu zīmes.

2014.gada 4.oktobrī ap plkst. 11.00 tādā pašā veidā organizēja vēl triju vēlētāju balsošanu par kandidātu sarakstu Nr. 4 un Dz.Zaķi. Trīs uzpirktie vēlētāji nodeva A.S. savas kopumā atlikušās 36 vēlēšanu zīmes.

2014.gada 6.oktobrī A.K. saskaņā ar iepriekšējo apsolījumu nodeva A.S. naudu 180 euro apmērā kā mantisku atlīdzību par uzpirkto vēlētāju balsu nodošanu deputāta kandidātam Dz.Zaķim, bet A.S. uzrādīja A.K. savas un citu astoņu uzpirkto vēlētāju kopumā atlikušās 108vēlēšanu zīmes.

Tiesas spriedumā atzīts, ka ar norādītajām darbībām radītas nepamatotas un nelikumīgas priekšrocības politiskās partijas “Vienotība” deputātu kandidātu sarakstam un sarakstā ietvertajam deputāta kandidātam Dz.Zaķim attiecībā pret citiem deputātu kandidātu sarakstiem un šajos sarakstos ietvertajiem deputātu kandidātiem, nodarīts kaitējums Latvijas Republikas politiskajai sistēmai valsts varas veidošanas jomā. Konstatēts, ka ir pierādīta A.S. un A.K. vaina nozieguma izdarīšanā, atbildība par kuru paredzēta Krimināllikuma 90.panta otrajā daļā.

Centrālā vēlēšanu komisija secina, ka kopumā no 12.Saeimas vēlēšanās par partiju “Vienotība” nodoto derīgo balsu skaita Latgales vēlēšanu apgabalā un par deputātu kandidātu Dz. Zaķi nodotajām balsīm papildus atņemamas vēl 9 balsis, bet pārējiem kandidātiem pieskaitāmas 9 balsis.

Lai pārbaudītu, vai spriedumā konstatētajiem vēlēšanu tiesību pārkāpumiem ir bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu 12.Saeimas vēlēšanās, pirmkārt, no derīgo balsu skaita, kas 12.Saeimas vēlēšanās Latgales vēlēšanu apgabalā nodotas par politiskās partijas “Vienotība” kandidātu sarakstu, atņemamas 66 balsis (ieskaitot 3 + 3 + 51 balsis, kas konstatētas Centrālās vēlēšanu komisijas 2015.gada 3.novembra lēmumā Nr.10, pamatojoties uz Rēzeknes tiesas 2015.gada 6.oktobra spriedumu krimināllietā Nr.11840001815, Centrālās vēlēšanu komisijas 2015.gada 3.decembra lēmumā Nr.13, pamatojies uz Rēzeknes tiesas 2015.gada 10.novembra spriedumu krimināllietā Nr.11840001915 un Centrālās vēlēšanu komisijas 2016.gada 26.februāra lēmumā Nr.1, pamatojies uz Cēsu rajona tiesas 2016.gada 20.janvāra spriedumu krimināllietā Nr.11840003414).

Tādējādi par minēto sarakstu Latgales vēlēšanu apgabalā nodotas nevis 16187, bet gan 16121 derīga balss. Pēc Saeimas vēlēšanu likuma 38.pantā noteiktās metodikas pārrēķinot 12.Saeimas vēlēšanu rezultātus Latgales vēlēšanu apgabalā, mandātu sadalījums nemainās.

Otrkārt, atņemot kopā 66 balsis no 17937 balsīm, kas 12.Saeimas vēlēšanās nodotas par deputāta kandidātu Dz.Zaķi, un pieskaitot pārējiem kandidātiem 9 balsis, kā arī vēl pieskaitot saraksta 1. un 2. kandidātam pa vienai balsij (2015.gada 3.decembra lēmums Nr.13), secība, kādā partijas “Vienotība” Latgales vēlēšanu apgabala deputātu kandidāti sarindoti pēc nodoto balsu skaita (Saeimas vēlēšanu likuma 39.pants), nemainās, jo nākamais lielākais balsu skaits par citu deputāta kandidātu ir 17762.

Līdz ar to Centrālā vēlēšanu komisija secina, ka tiesas spriedumā konstatētajiem vēlēšanu tiesību pārkāpumiem nav bijusi ietekme uz mandātu sadalījumu 12. Saeimas vēlēšanās.

Ievērojot minēto, saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma 52.1 panta pirmās daļas 1.punktu, Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

nepārdalīt mandātus starp 12. Saeimas vēlēšanās reģistrētajiem kandidātiem Latgales vēlēšanu apgabalā.

Šo lēmumu 10 dienu laikā pēc tā pieņemšanas var pārsūdzēt Augstākās tiesas Administratīvo lietu departamentā (Brīvības bulvārī 36, Rīgā, LV- 1511).

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs