Tips
Lēmumi
Mēnesis
Februāris

LĒMUMS Nr. 11

Rīgā, 2024. gada 6.februārī

 

 

Par politisko partiju apvienības Jaunā VIENOTĪBA kandidātu saraksta reģistrēšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanām

 

 

 

2024. gada 5.februārī Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi iesniedzējas:

 

Politisko partiju apvienība Jaunā VIENOTĪBA, reģ. Nr. 40008158358

 

iesniegto kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām un konstatē, ka tas iesniegts, ievērojot Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma prasības.

Pamatojoties uz minēto un atbilstīgi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 14. panta pirmajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

reģistrēt 2024. gada 8. jūnija Eiropas Parlamenta vēlēšanām kandidātu sarakstu:

 

Jaunā VIENOTĪBA.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

Priekšsēdētāja                                                      Kristīne Saulīte

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                              Ritvars Eglājs