Tips
Lēmumi
Gads
2019
Mēnesis
Marts

LĒMUMS

Nr. 11

Rīgā 2019. gada 15. martā

Par Rīcības partijas kandidātu saraksta reģistrēšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanām

2019. gada 13. martā Centrālajā vēlēšanu komisijā iesniegts Rīcības partijas deputātu kandidātu saraksts Eiropas Parlamenta vēlēšanām. Konstatēts, ka kandidātu saraksts iesniegts, ievērojot Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma prasības.

Pamatojoties uz minēto un atbilstīgi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 14. panta pirmajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

reģistrēt 2019. gada 25. maija Eiropas Parlamenta vēlēšanām Rīcības partijas kandidātu sarakstu.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs