Tips
Lēmumi
Gads
Līdz 2012. gada 22. martam
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS

Nr. 11

Rīgā, 2012. gada 10. janvārī

Par tautas nobalsošanas zīmes tekstu

     Saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 5. pantu, 6. panta 9. punktu, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

  1. 1. Atcelt 2012. gada 3. janvāra Centrālās  vēlēšanu komisijas lēmuma Nr. 1   3. punktu. Saskaņā ar likuma „Par tautas nobalsošanu un likumu ierosināšanu” 14. panta pirmo daļu, Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:
  2. Noteikt šādu tautas nobalsošanas zīmes tekstu:

 „Vai jūs esat par likumprojekta „Grozījumi Latvijas Republikas Satversmē” pieņemšanu, kas paredz krievu valodai noteikt otras valsts valodas statusu?

Par                     Pret.”

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Kārlis Kamradzis