Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Oktobris

LĒMUMS

Nr.113

Rīgā, 2014. gada 15.oktobrī

Par grozījumiem Centrālās vēlēšanu komisijas 2014. gada 3. septembra lēmumā Nr. 97 “Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2014. gada Saeimas vēlēšanām”

Pamatojoties uz Pļaviņu novada vēlēšanu komisijas 2014.gada 14. oktobra iesniegumu par nepieciešamajiem grozījumiem Pļaviņu novada vēlēšanu komisijai  Saeimas vēlēšanām piešķirtā finansējuma sadalījumā, saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 1. punktu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt grozījumus Centrālās vēlēšanu komisijas 2014. gada 3. septembra lēmumā Nr.97 “Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām 2014. gada Saeimas vēlēšanām”, pielikuma sadaļu ar 77. kārtas numuru izsakot jaunā redakcijā:

Nr.p.k.

Pašvaldība

Atlīdzība

t.sk. algas

Preces un pakalpojumi

 

 Kopā finansējums(1 + 3)

A

B

1

2

3

4

77

Pļaviņu novads

7 378

5 906

900

8 278

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                                          

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                                   

Ritvars Eglājs