Tips
Lēmumi
Gads
2021
Mēnesis
Marts

LĒMUMS

Nr. 12

Rīgā, 2021. gada 18. martā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemtas pašvaldību vēstules par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

497.

Ābeļu pagasta pārvalde

Aldaunes iela 13, Brodi, Ābeļu pagasts, Jēkabpils nov.

517.

Zasas kultūras nams

Zaļā iela 6, Zasa, Zasas pagasts, Jēkabpils nov.

689.

Ķeguma tautas nams

Ķeguma prospekts 4, Ķegums, Ķeguma nov.

690.

Rembates tautas nams

Lielvārdes iela 3, Rembate, Rembates pag., Ķeguma nov.

565.

Rudbāržu tautas nams

Centra iela 4, Rudbārži, Rudbāržu pagasts, Skrundas nov.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja

Kristīne Bērziņa

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs