Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Marts

  LĒMUMS

Nr. 12

Rīgā,  2013.gada 6.martā

Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

Apstiprināt 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                               

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja vietnieks                                                               

Kārlis Kamradzis