Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Jūnijs

 LĒMUMS

Nr.12

Rīgā, 2011. gada 3. jūnijā

Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

Apstiprināt instrukciju “Kārtība, kādā vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju locekļiem kompensē ēdināšanas izdevumus tautas nobalsošanas un Saeimas vēlēšanu dienā”.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                          

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                                   

Kārlis Kamradzis