Tips
Lēmumi
Gads
2014
Mēnesis
Decembris

LĒMUMS

Nr. 120

Rīgā 2014.gada 22.decembrī

Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt instrukciju "Kārtība, kādā apliecināmi vēlētāju paraksti likumu ierosināšanai".

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 

A.Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

R.Eglājs