Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Marts

Lēmums

Nr.14

 

Rīgā, 2013.gada 18.martā

Par biedrības „Latvija par latu” iesniegto likumprojektu „Grozījumi likumā „Par Latvijas Banku””

Pamatojoties uz likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23.panta ceturto daļu un 23.panta piektās daļas 2.punktu, Centrālā vēlēšanu komisija, balsojot ar septiņām balsīm „par”, vienam „pret”, nolemj:

atteikt likumprojekta „Grozījumi likumā „Par Latvijas Banku”” reģistrāciju, jo likumprojekts pēc satura un formas nav pilnībā izstrādāts.

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums ir pārsūdzams Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā Administratīvā procesa likumā noteiktajā kārtībā.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs 

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs