Tips
Lēmumi
Gads
2011
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr.14

Rīgā, 2011. gada 3. jūnijā

Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

Apstiprināt instrukciju “Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados”.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                          

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                                   

Kārlis Kamradzis