Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Maijs

LĒMUMS

Nr. 16

Rīgā, 2018. gada 14. maijā

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

  1. mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

967.

Ķekavas vidusskolas sākumskola

Nākotnes iela 1A, Ķekava, Ķekavas pag., Ķekavas nov.

635.

Cirmas pagasta pārvalde

Pagasta iela 2, Tutāni, Cirmas pag., Ludzas nov.

647.

Pildas Tautas nams

Liepu iela 3, Pilda, Pildas pag., Ludzas nov.

648.

Pureņu pagasta pārvalde

Kalna iela 3, Kivdolova, Pureņu pag., Ludzas nov.

650.

Rundēnu Tautas nams

Latgales iela 10, Rundēni, Rundēnu pag., Ludzas nov.

292.

Sproģu saieta nams

"Bērnudārzs 2", Sproģi, Zalves pag., Neretas nov.

  1. papildināt vēlēšanu iecirkņu sarakstu:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

974.

Baložu pilsētas kultūras centrs

Skolas iela 4, Baloži, Ķekavas nov.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs