Tips
Lēmumi
Gads
Līdz 2012. gada 22. martam
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS

Nr. 16

Rīgā, 2012. gada 20. janvārī

Par instrukcijas apstiprināšanu

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt instrukciju „Tautas nobalsošana vēlētājiem ieslodzījuma vietā”. 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                                

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                       

Kārlis Kamradzis