Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Maijs

Lēmums

Nr.17

Rīgā, 2013.gada 14.maijā

Par biedrības „Par latu, pret eiro" iesniegto likumprojektu „Grozījums Latvijas Republikas Satversmē”

Pamatojoties uz likuma „Par tautas nobalsošanu, likumu ierosināšanu un Eiropas pilsoņu iniciatīvu” 23.panta ceturto daļu un 23.panta piektās daļas 2.punktu, Centrālā vēlēšanu komisija, balsojot ar septiņām balsīm „par” un divām „pret”, nolemj:

atteikt likumprojekta „Grozījums Latvijas Republikas Satversmē” (4.pantā) reģistrāciju, jo likumprojekts pēc satura nav pilnībā izstrādāts.

Centrālās vēlēšanu komisijas lēmums ir pārsūdzams Augstākās tiesas Senāta Administratīvo lietu departamentā Administratīvā procesa likumā noteiktā kārtībā.

  

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                              

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                       

Ritvars Eglājs