Tips
Lēmumi
Gads
Līdz 2012. gada 22. martam
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS

Nr. 17

 

Rīgā, 2012. gada 30. janvārī

Par finansējuma sadalījumu republikas pilsētu, novadu vēlēšanu komisijām tautas nobalsošanai par grozījumiem Latvijas Republikas Satversmē  

Saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 6. panta 1. apakšpunktu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt šā lēmuma pielikumā norādīto finansējuma sadalījumu republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars 

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Kārlis Kamradzis