Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 18

Rīgā, 2018. gada 11. jūnijā

Par 13. Saeimas vēlēšanu iecirkņiem balss nodošanai glabāšanā

Saskaņā ar Saeimas vēlēšanu likuma 16. panta otro daļu, 48.1 panta pirmo daļu un Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes Personu datu apstrādes departamenta statistisko informāciju par balsstiesīgo vēlētāju skaitu republikas pilsētās un novados atbilstoši Iedzīvotāju reģistra ziņām uz 2018. gada 5. jūniju Centrālā vēlēšanu komisija

nolemj:

  1. Noteikt republikas pilsētas un novadus, kuros iekārtojami vēlēšanu iecirkņi balss nodošanai glabāšanā, un šo iecirkņu skaitu:

Nr. p.k.

Republikas pilsēta, novads

Vēlētāju skaits

Iecirkņu skaits balss nodošanai glabāšanā

1.

ALŪKSNES NOVADS

12910

1

2.

BALVU NOVADS

10530

1

3.

BAUSKAS NOVADS

17977

1

4.

CĒSU NOVADS

13985

1

5.

DAUGAVPILS

57159

2

6.

DAUGAVPILS NOVADS

16558

1

7.

DOBELES NOVADS

15192

1

8.

GULBENES NOVADS

17328

1

9.

JELGAVA

39111

1

10.

JELGAVAS NOVADS

16854

1

11.

JĒKABPILS

16546

1

12.

JŪRMALA

35688

1

13.

KRĀSLAVAS NOVADS

11572

1

14.

KULDĪGAS NOVADS

19047

1

15.

ĶEKAVAS NOVADS

15742

1

16.

LIELVĀRDES NOVADS

7796

1

17.

LIEPĀJA

45587

2

18.

LIMBAŽU NOVADS

13772

1

19.

LĪVĀNU NOVADS

9336

1

20.

LUDZAS NOVADS

10287

1

21.

MADONAS NOVADS

19319

1

22.

MĀRUPES NOVADS

12233

1

23.

OGRES NOVADS

25599

1

24.

OLAINES NOVADS

11499

1

25.

PREIĻU NOVADS

8035

1

26.

RĒZEKNE

22869

1

27.

RĒZEKNES NOVADS

21618

1

28.

RĪGA

414750

20

29.

SALASPILS NOVADS

13753

1

30.

SALDUS NOVADS

19097

1

31.

SIGULDAS NOVADS

13601

1

32.

SMILTENES NOVADS

10125

1

33.

TALSU NOVADS

24362

1

34.

TUKUMA NOVADS

22518

1

35.

VALMIERA

18724

1

36.

VENTSPILS

23836

1

37.

VENTSPILS NOVADS

9149

1

 

KOPĀ

 

58

  1. Uzdot šā lēmuma 1. punktā norādīto republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisijām ne vēlāk kā līdz 2018. gada 6. augustam noteikt, kuros vēlēšanu iecirkņos tiks organizēta balss nodošana glabāšanā un par pieņemto lēmumu informēt Centrālo vēlēšanu komisiju.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs