Tips
Lēmumi
Gads
2017
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 18

Rīgā, 2017. gada 1. jūnijā

Par grozījumiem Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijā

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt ar Centrālās vēlēšanu komisijas 2017.gada 27.janvāra lēmumu Nr.4 apstiprinātajā Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu balsu skaitīšanas instrukcijā šādus grozījumus:

 1. Papildināt ar 55.1 punktu šādā redakcijā:
  “55.1 Pēc tam, kad noteikts par katru kandidātu sarakstu nodotais balsu skaits, iecirkņa komisija sagatavo balsu skaitīšanas protokola pirmo daļu 29. punktā noteiktajā kārtībā.”
 2. Izteikt 57.punktu šādā redakcijā:
  “57. Pēc balsu skaitīšanas pabeigšanas iecirkņa komisija sagatavo balsu skaitīšanas protokolu 45.punktā noteiktajā kārtībā.”
 3. Izteikt 60.punktu šādā redakcijā:
  “Vēlētāju sarakstus, tostarp balsotāju sarakstus vēlētāju atrašanās vietā, atkarībā no lapu skaita cauršuj vienā vai vairākos sējumos (lapas caurauklo, auklas galus sasien, nostiprina ar uzlīmi, apzīmogo un paraksta, norādot vietu, datumu un cauršūto lapu skaitu sējumā).”
 4. Aizstāt 63.punktā vārdus “divus neiesaiņotus protokola eksemplārus” ar vārdiem “otru neiesaiņoto protokola eksemplāru”.
 5. Izteikt 64.punktu šādā redakcijā:
  “64. Pieņemot neiesaiņoto vēlēšanu iecirkņa protokola eksemplāru un iesaiņotos vēlēšanu materiālus, uzraksta attiecīgi uz protokola un pavadraksta laiku, kad šie materiāli saņemti, paraksta tos un apzīmogo. Saņemot vēlēšanu iecirkņa protokola neiesaiņoto eksemplāru, attiecīgā republikas pilsētas vai novada vēlēšanu komisijas amatpersona pārbauda tā aizpildīšanas pareizību.”

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs