Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 19

Rīgā, 2018. gada 11.jūnijā.

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

  1. mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

193.

Jelgavas pilsētas pašvaldības administrācijas Sabiedrības integrācijas pārvalde

Skolotāju iela 8, Jelgava

200.

Jelgavas 1. internātpamatskola — attīstības centrs

Institūta iela 4, Jelgava

699.

Lēdmanes tautas nams

"Aivas", Lēdmane, Lēdmanes pag., Lielvārdes nov.

230.

Liepājas Universitāte

Kuršu iela 20, Liepāja

238.

Liepājas pirmsskolas izglītības iestāde “Dzintariņš”

Dzintaru iela 90, Liepāja

239.

Liepājas latviešu biedrības nams

Rožu laukums 5/6, Liepāja

886.

Sedas kultūras nams

Parka iela 21, Seda, Strenču nov.

912.

Pirmsskolas izglītības iestāde “Kārliena”

Rūpniecības iela 16A, Valmiera

  1. izslēgt no vēlēšanu iecirkņu saraksta:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

903.

Saieta nams

"Saieta Nams", Jaunklidzis, Plāņu pag., Strenču nov.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs