Tips
Lēmumi
Gads
Līdz 2012. gada 22. martam
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS

Nr. 19

Rīgā, 2012. gada 30. janvārī 

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu atrašanās vietas maiņu.

Saskaņā ar Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešo daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt izmaiņas 2008. gada 3. jūlija lēmumā Nr. 24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu” - mainīt iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

887

Pilsētas sporta halle

Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV 4729

896

Grundzāles pagasta kultūras nams

Tilta iela 5, Grundzāle, Grundzāles pagasts, Smiltenes novads, LV 4713

900

Launkalnes pagasta tautas nams

Pilskalni, Launkalne, Launkalnes pagasts, Smiltenes novads, LV 4718

901

Palsmanes pagasta kultūras nams

Pagasta kultūras nams, Palsmane, Palsmanes pagasts, Smiltenes novads,

LV 4724

536

Pagasta pārvalde

Skolas iela 4, Kombuļi, Kombuļu pagasts, Krāslavas novads, LV 5656

711

Līvānu novada pirmsskolas izglītības iestāde „Rūķīši”

Rīgas iela 13, Līvāni, Līvānu novads,

LV 5316

712

Rožupes kultūras nams

Draudzības laukums 2, Rožupe, Rožupes pagasts, Līvānu novads, LV 5327

713

Turku pagasta pārvalde

„Turku pagasta pārvalde”, Zundāni, Turku pagasts, Līvānu novads, LV 5312

716

Kultūras nams

Liepu iela 5, Upenieki, Jersikas pagasts, Līvānu novads, LV 5315

725

Sutru pagasta pārvalde

Uzvaras iela 5, Sutri, Sutru pagasts, Līvānu novads, LV 5334

267

Novada Kultūras nams

Spīdolas iela 2, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101

268

Aizkraukles novada ģimnāzijas Sporta halle

Lāčplēša iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles novads, LV 5101

370

Tautas nams

Palsas iela 11 (Tautas nams), Drusti, Drustu pagasts, Raunas novads, LV 4132

494

Viesītes kultūras pils

Smilšu iela 2, Viesīte, Viesītes novads, LV 5237

500

Elkšņu pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Elkšņi, Elkšņu pagasts, Viesītes novads, LV 5217

507

Rites pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Rites pagasts, Viesītes novads, LV 5228

513

Saukas pagasta pārvalde

„Pagastmāja”, Lone, Saukas pagasts, Viesītes novads, LV 5224

477

Salgales pagasta pārvalde

Vīgriezes, Emburga, Salgales pagasts, Ozolnieku novads, LV 3045

958

Ānes kultūras nams

Celtnieku iela 12B, Āne, Ozolnieku novads, LV 3043

338

Vecumu pagasta pārvalde

„Ābeļziedi”, Borisova, Vecumu pagasts, Viļakas novads, LV 4585

381

Raiskuma pagasta pārvalde

Pagastmāja, Raiskums, Raiskuma pagasts, Pārgaujas novads, LV 4146

384

Pārgaujas novada pašvaldība

Iktes, Stalbe, Stalbes pagasts, Pārgaujas novads, LV 4151

385

Straupes pagasta pārvalde

Tautas nams, Plācis, Straupes pagasts, Pārgaujas novads, LV 4152

704

Taurupes pagasta pārvalde

Bērzu iela 6, Taurupe, Taurupes pagasts, Ogres novads, LV 5064

551

Pirmsskolas izglītības iestāde

Skolas iela 16A, Alsunga, Alsungas novads, LV 3306

903

Jaunklidža saieta nams

Jaunklidža saieta nams, Plāņu pagasts, Strenču novads, LV 4727

4

Rīgas centra daiļamatniecības pamatskola

Aspazijas bulvāris 34, Centra rajons, Rīga, LV 1011

38

VA Latvijas Dabas muzejs

Krišjāņa Barona iela 4, Centra rajons, Rīga, LV 1009

47

Privātā pamatskola „RIMS –Rīga International meridian school”

Slāvu iela 2, Latgales priekšpilsēta, Rīga, LV 1019

157

Kafejnīca „Bilera”

Pludmales iela 10, Ziemeļu rajons, Rīga, LV 1030

380

Priekuļu un Jāņmuižas valsts tehnikums

Ozolu gatve 3, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads, LV 4154

389

Veselavas bibliotēka

Viesturi, Veselava, Veselavas pagasts, Priekuļu novads, LV 4116

493

Aknīstes novada dome

Skolas iela 7, Aknīste, Aknīstes novads, LV 5208

495

Asares pagasta pārvalde

Vecmuiža, Asare, Asares pagasts, Aknīstes novads, LV 5218

161

Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija

Kandavas iela 17, Daugavpils, LV 5401

165

Poļu kultūras centrs

Varšavas iela 30, Daugavpils, LV 5404

166

17.vidusskola

Valmieras iela 5, Daugavpils, LV 5404

171

Daugavpils Valsts tehnikums

Mendeļejeva iela 1, Daugavpils, LV 5410

176

Forštadtes kultūras nams un Jaunatnes iniciatīvu centrs

Vidzemes iela 41, Daugavpils, LV 5422

177

Sporta bāze „Mežciems”

Parka iela 2, Daugavpils, LV 5401

180

J.Raiņa Daugavpils 6.vidusskola

Komunālā iela 2, Daugavpils, LV 5418

181

Likvidētās 8.pamatskolas ēka

Ūdens iela 24, Daugavpils, LV 5415

185

Daugavpils pilsētas Centra ģimnāzija

Kandavas iela 17, Daugavpils, LV 5401

398

Biķernieku pagasta pārvalde

Saules iela 4, Biķernieki, Biķernieku pagasts, Daugavpils novads, LV 5440

416

Skrudalienas pagasta pārvalde

Skaista iela 9, Silene, Skrudalienas pagasts, Daugavpils novads, LV 5470

419

Vaboles pagasta kultūras nams

„Saieta nams”, Vabole, Vaboles pagasts, Daugavpils novads, LV 5477

420

Vecsalienas pagasta pārvalde

„Červonkas pils”, Červonka, Vecsalienas pagasts, Daugavpils novads, LV 5476

209

Jūrmalas pilsētas Bāriņtiesa

Dubultu prospekts 1-LIT2, Jūrmala, LV 2015

216

Jūrmalas Valsts ģimnāzija

Raiņa iela 55, Jūrmala, LV 2011

219

Pašvaldības izglītības iestāde „Mārīte”

Engures iela 4, Jūrmala, LV 2016

763

Olaines 1. vidusskola

Zeiferta iela 4, Olaine, Olaines novads, LV 2114

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

Kārlis Kamradzis