Tips
Lēmumi
Gads
2017
Mēnesis
Jūnijs

LĒMUMS

Nr. 19

Rīgā,2017. gada 9.jūnijā

Par Jaunpils novada vēlētāju apvienības “Viesatām būt” deputāta kandidāta Ē. S. iesniegumu

2017.gada 7.jūnijā Centrālajā vēlēšanu komisijā saņemts vēlētāju apvienības “Viesatām būt” deputāta kandidāta E. S. (turpmāk – iesniedzējs) iesniegums, kurā lūgts atcelt 2017.gada pašvaldību vēlēšanu rezultātus Jaunpils novadā (turpmāk – iesniegums).

Iesniegumā iesniedzējs norāda, ka ir saņēmis informāciju, ka vēlētāju apvienības “Viesatām būt” deputāta kandidāts A. R. vēlēšanu laikā esot veicis pretlikumīgas darbības, vedot vēlētājus uz vēlēšanu iecirkni, sakot, lai balso par viņu, ievelkot krustiņu, bet pārējos kandidātus izsvītrojot. Uzskata, ka A. R. izmantojis faktu, ka viņa māte ir vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja, bet svaine komisijas locekle, kuras vākušas ziņas par nodotajām balsīm, ieteikušas balsot par A. R. Vēlēšanu rezultāti rāda, ka A. R. ievēlēts kā viens no diviem vēlētāju apvienības kandidātiem, lai gan bija sestais sarakstā. Vēlēšanu rezultāti uzkrītoši atšķiroties no 2013.gada vēlēšanām. Atzīst, ka vēlētāju apvienības novērotāju vēlēšanās nav bijis. Iesniedzējs apgalvo, ka ir konkrētas norādes, ka A. R. maksājis par to, lai iedzīvotāji vēlētu par viņu, pārējos kandidātus izsvītrojot.

Centrālās vēlēšanu komisijas 2017.gada 9.jūnija sēdē iesniedzējs iesniegumu uzturēja uz tajā norādītajiem argumentiem un izteicās, ka nav gaidījis, ka viens kandidāts apsteigs visus, ir neizpratnē par to, kā varēja būt tik daudz svītrojumu citiem saraksta deputātu kandidātiem, vēlas cīnīties par savu reputāciju vēlētāju priekšā. Iesniedzējs atzina, ka iesniegumā norādītais par pretlikumīgām darbībām ir viņa pieņēmumi, informēja, ka ir vērsies Drošības policijā.

Jaunpils novada vēlēšanu komisijas priekšsēdētāja Vija Rasa iesniedzēja argumentiem nepiekrita, pamatojoties uz Jaunpils novada vēlēšanu komisijas 08.06.2017. paskaidrojumā norādīto. Paskaidrojumā teikts, ka iesniedzēja apgalvojumi ir nepatiesi, vēlēšanu komisijas locekļi aģitāciju nav veikuši, nekādā veidā vēlētājus vai to izvēli nav ietekmējuši. Jaunpils novada vēlēšanās startējušo kandidātu sarakstu kandidāti kopumā 2017.gada vēlēšanās saņēmuši vairāk svītrojumu nekā 2013.gada vēlēšanās. Paskaidrojumam pievienota Viesatu vēlēšanu iecirkņa komisijas 08.06.2017. informācija, ka komisijas locekļi aģitāciju nav veikuši, aģitācija nav konstatēta arī pie vēlēšanu iecirkņa, nav saņemta informācija par balsu pirkšanu. Iesniegta arī Valsts policijas Zemgales reģiona pārvaldes Tukuma iecirkņa informācija, ka nav reģistrēts neviens notikums, kas būtu saistīts ar priekšvēlēšanu aģitācijas aizlieguma pārkāpumiem 2017.gada 3.jūnija vēlēšanās.

Likumā “Par Centrālo vēlēšanu komisiju” noteiktās kompetences ietvaros izvērtējusi iesniegumu, iepazinusies ar Jaunpils novada vēlēšanu komisijas sniegto informāciju un noklausījusies sēdē sniegtos paskaidrojumus, Centrālā vēlēšanu komisija konstatē, ka iesniedzējs gan iesniegumā, gan mutvārdu paskaidrojumos ir izteicis vienīgi pieņēmumus, kas nav pamatoti ar faktiem. Centrālās vēlēšanu kompetencē nav izvērtēt iespējamos vēlētāju gribas nelikumīgas ietekmēšanas gadījumus.

Pamatojoties uz augstākminēto, saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 4., 5.pantu, 6.panta 8.punktu, Republikas pilsētas domes un novada domes vēlēšanu likuma 45.1pantu, Administratīvā procesa likuma 81.pantu, Centrālā vēlēšanu komisija

NOLĒMA:

noraidīt vēlētāju apvienības “Viesatām būt” deputāta kandidāta Ē. S. iesniegumu par Jaunpils novada 2017.gada pašvaldību vēlēšanu rezultātu atcelšanu.

Lēmumu triju darbdienu laikā no tā pieņemšanas dienas var pārsūdzēt Administratīvajā apgabaltiesā, Baldones ielā 1A, Rīgā, LV-1007.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs