Tips
Lēmumi
Mēnesis
Februāris

LĒMUMS Nr. 19

Rīgā, 2024. gada 12. februārī

 

 

Par politiskās partijas "SUVERĒNĀ VARA" kandidātu saraksta reģistrēšanu Eiropas Parlamenta vēlēšanām

 

 

 

2024. gada 9. februārī Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi iesniedzējas:

 

Politiskā partija "SUVERĒNĀ VARA", reģ. Nr. 40008087873,

 

iesniegto kandidātu sarakstu Eiropas Parlamenta vēlēšanām un konstatē, ka tas iesniegts, ievērojot Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma prasības.

Pamatojoties uz minēto un atbilstīgi Eiropas Parlamenta vēlēšanu likuma 14. panta pirmajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

 

reģistrēt 2024. gada 8. jūnija Eiropas Parlamenta vēlēšanām kandidātu sarakstu:

 

"SUVERĒNĀ VARA".

 

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

priekšsēdētāja                                                   Kristīne Saulīte

 

Centrālās vēlēšanu komisijas

sekretārs                                                           Ritvars Eglājs