Tips
Lēmumi
Gads
No 2012. gada 22. marta
Mēnesis
Marts

LĒMUMS

Nr. 2

  

Rīgā, 2012. gada 22. martā

Par Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāra ievēlēšanu

Saskaņā ar likuma „Par Centrālo vēlēšanu komisiju” 2. panta otro daļu Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

ievēlēt par Centrālās vēlēšanu komisijas sekretāru Ritvaru Eglāju.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas
priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                                         

Ritvars Eglājs