Tips
Lēmumi
Gads
2018
Mēnesis
Februāris

LĒMUMS

Nr. 2

Rīgā, 2018. gada 20. februārī

Par grozījumiem Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu iesniegšanas instrukcijā

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

izdarīt 2014. gada 23. aprīlī ar lēmumu Nr. 42 apstiprinātajā Saeimas vēlēšanu kandidātu sarakstu iesniegšanas instrukcijā šādus grozījumus:

  1. Izteikt 7.1. punktu šādā redakcijā:
    “7.1. kandidātu saraksta iesniedzēja organizācija ir reģistrēta kā politiskā partija,kura dibināta ne vēlāk kā vienu gadu pirms Saeimas vēlēšanām un kurā ir ne mazāk kā 500 biedru,vai politisko partiju apvienība,ja visas politisko partiju apvienībā ietilpstošās politiskās partijas dibinātas ne vēlāk kā vienu gadu pirms Saeimas vēlēšanām un ja politisko partiju apvienībā kopā ir ne mazāk kā 500 biedru(Saeimas vēlēšanu likuma (turpmāk tekstā – likums) 9.panta pirmā daļa);”.
  2. Izslēgt 7.8. punktu.

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs