Tips
Lēmumi
Gads
2017
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS

Nr. 2

Rīgā, 2017. gada 27.janvārī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008.gada 3.jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

  1. Mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa

numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

268.

Aizkraukles novada vidusskolas sporta halle

Lāčplēša iela 21, Aizkraukle, Aizkraukles novads

318.

Balvu Valsts ģimnāzijas sporta zāle

Dārza iela 2, Balvi, Balvu novads

319.

Balvu pamatskola

Partizānu iela 16, Balvi, Balvu novads

320.

Balvu Profesionālā un vispārizglītojošā vidusskola

Vidzemes iela 26, Balvi, Balvu novads

323.

Balvu pagasta kultūras un sporta centrs

"Saulstari", Naudaskalns, Balvu pagasts, Balvu novads

325.

Bērzpils pagasta saieta nams

Dārza iela 25A, Bērzpils, Bērzpils pagasts, Balvu novads

326.

Briežuciema pagasta Tautas nams

"Briežuciema pamatskola", Grūšļeva, Briežuciema pagasts, Balvu novads

327.

Krišjāņu tautas nams

“Krišjāņu tautas nams”, Krišjāņi, Krišjāņu pagasts, Balvu novads

336.

Tilžas pagasta kultūras nams

Brīvības iela 5, Tilža, Tilžas pagasts, Balvu novads

920.

Brenguļu pagasta pārvalde

"Kaimiņi", Brenguļi, Brenguļu pagasts, Beverīnas novads

836.

Kaļķu bibliotēka

"Ozoli"-1, Kaļķi, Dundagas pagasts, Dundagas novads

470.

Lielplatones tautas nams

Mazplatones iela 2, Sidrabe, Lielplatones pagasts, Jelgavas novads

498.

Dignājas pamatskola

"Dignājas skola", Dignājas pagasts, Jēkabpils novads

205.

Lielupes pamatskola

Aizputes iela 1A, Jūrmala

208.

Jūrmalas kultūras centrs

Jomas iela 35, Jūrmala

209.

Jūrmalas pilsētas bāriņtiesa

Dubultu prospekts 1, Jūrmala

210.

SIVA koledža

Slokas iela 68, Jūrmala

220.

Ķemeru pamatskola

Tukuma iela 10, Jūrmala

223.

Liepājas pilsētas domes Sociālā dienesta bērnunams

Labraga iela 11, Liepāja

224.

Profesionālās izglītības kompetences centrs “Liepājas Valsts tehnikums”

Ventspils iela 51, Liepāja

225.

Oskara Kalpaka Liepājas 15. vidusskola

Oskara Kalpaka iela 96, Liepāja

227.

Draudzīgā aicinājuma Liepājas pilsētas 5. vidusskola

Rīgas iela 50, Liepāja

234.

Liepājas speciālā pirmsskolas izglītības iestāde “Cīrulītis”

Ezera iela 53/55, Liepāja

236.

Liepājas Ezerkrasta sākumskola

Lauku iela 54, Liepāja

238.

Liepājas A.Puškina 2. vidusskola

Liedaga iela 5, Liepāja

239.

Koncertzāle “Lielais dzintars”

Radio iela 8, Liepāja

617.

Lādezera pamatskola

Skolas iela 1, Lādezers, Limbažu pagasts, Limbažu novads

621.

Sporta un kultūras centrs “Vidriži”

Skolas iela 6, Vidriži, Vidrižu pagasts, Limbažu novads

961.

Saikavas tautas nams

"Buzula", Praulienas pagasts, Madonas novads

928.

Ķoņu pagasta pārvalde

"Zirgu pasta stacija", Ķoņu pagasts, Naukšēnu novads

598.

Saieta nams

"Pagasta māja", Saka, Sakas pagasts, Pāvilostas novads

601.

Vērgales kultūras nams

"Pagastmāja", Vērgale, Vērgales pagasts, Pāvilostas novads

380.

Jāņmuižas pirmsskolas izglītības iestāde

Sporta iela 3, Jāņmuiža, Priekuļu pagasts, Priekuļu novads

770.

Siguldas sporta centrs

A. Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads

771.

Siguldas sporta centrs

A. Kronvalda iela 7A, Sigulda, Siguldas novads

774.

Mores pagasta Tautas nams

Siguldas iela 13, More, Mores pagasts, Siguldas novads

830.

Stendes tautas nams

Dumpīšu iela 3A, Stende, Talsu novads

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs