Tips
Lēmumi
Gads
2016
Mēnesis
Aprīlis

LĒMUMS

Nr. 2

Rīgā, 2016. gada 8. aprīlī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr.24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

271.

Jaunjelgavas novada kultūras nams        

Jelgavas iela 31, Jaunjelgava, Jaunjelgavas novads

284.

Sērenes pagasta sporta centrs

“Katlu māja”, Sērene, Sērenes pagasts, Jaunjelgavas novads

498.

Dignājas pamatskola

“Dignājas pamatskola”, Dignājas pagasts, Jēkabpils novads

 

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs

Ritvars Eglājs