Tips
Lēmumi
Gads
2013
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS

Nr. 2

Rīgā, 2013.gada 25.janvārī

Par grozījumiem vēlēšanu iecirkņu sarakstā  

Centrālā vēlēšanu komisija ir saņēmusi pašvaldību priekšlikumus par vēlēšanu iecirkņu nosaukumu un adrešu maiņu.

Atbilstīgi Republikas pilsētu un novadu vēlēšanu komisiju un vēlēšanu iecirkņu komisiju likuma 1. panta trešajai daļai Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

grozīt 2008. gada 3. jūlija lēmumu Nr. 24 „Par vēlēšanu iecirkņu sarakstu”:

mainīt vēlēšanu iecirkņu nosaukumus un adreses:

Iecirkņa numurs

Iecirkņa nosaukums

Adrese

354.

PII „Mārpuķīte”

Mārpuķītes, Saulaine, Rundāles pagasts, Rundāles novads, LV 3923

295.

Alūksnes novada vidusskola

Kanaviņu iela 14, Alūksne, Alūksnes novads, LV 4301

303.

Bejas bibliotēka

Bejas skola, Beja, Jaunalūksnes pagasts, Alūksnes novads, LV 4350

305.

Jaunannas tautas nams

Zīles, Jaunannas pagasts, Alūksnes novads, LV 4340

309.

Malienas tautas nams

Brenci, Brenci, Malienas pagasts, Alūksnes novads, LV 4359

311.

Mārkalnes tautas nams

Pagastmāja, Mārkalne, Mārkalnes pagasts, Alūksnes novads, LV 4351

578.

Priekules kultūras nams

Peldu iela 1, Priekule, Priekules novads, LV 3434

887.

Smiltenes pilsētas kultūras nams

Gaujas iela 1, Smiltene, Smiltenes novads, LV 4729

855.

AS „Latvijas autoceļu uzturētājs” Tukuma nodaļa

Jelgavas iela 20, Tukums, Tukuma novads, LV 3101

871.

Jaunsātu pagasta pakalpojumu centrs

„Pagasts”, Abavnieki, Jaunsātu pagasts, Tukuma novads, LV 3128

873.

Lestenes pagasta pakalpojumu centrs

„Saules”, Lestenes pagasts, Tukuma novads, LV 3146

Centrālās vēlēšanu komisijas priekšsēdētājs                                                                         

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                 

 Ritvars Eglājs