Tips
Lēmumi
Gads
Līdz 2012. gada 22. martam
Mēnesis
Janvāris

LĒMUMS

Nr. 20

Rīgā, 2012. gada 30. janvārī

Par grozījumu instrukcijā „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados”

Centrālā vēlēšanu komisija nolemj:

apstiprināt grozījumu Centrālās vēlēšanu komisijas 2012. gada 3. janvāra (lēmums nr. 6) instrukcijā „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados”.

 

Centrālās vēlēšanu komisijas piekšsēdētājs                                                                               

Arnis Cimdars

Centrālās vēlēšanu komisijas sekretārs                                                                                       

Kārlis Kamradzis

*** 

Apstiprināts

ar Centrālās vēlēšanu komisijas

2012. gada 30. janvāra lēmumu Nr. 20

 

Grozījums Centrālās vēlēšanu komisijas 2012. gada 3. janvāra (lēmums nr.6) instrukcijā „Vēlēšanu iecirkņu komisiju izveidošana republikas pilsētās un novados”

Izdarīt grozījumu instrukcijas 8. punktā un izteikt to šādā redakcijā:

„8. Republikas pilsētas un novada vēlēšanu komisija par Iecirkņu komisiju izveidošanu paziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai ne vēlāk kā trīsdesmit piecas dienas pirms vēlēšanām (ne vēlāk kā piecpadsmit dienas pirms tautas nobalsošanas un Saeimas vēlēšanām, kas notiek Latvijas Republikas Satversmes 48.pantā noteiktajā kārtībā). Informācija ierakstāma VDIIS sadaļā „Vēlēšanu komisijas/iecirkņi”.”